Információk

Általános kereskedelmi és vásárlási feltételeink

Az AT-Info Kft., mint kereskedő, számítástechnikai és elektrotechnikai termékeket, klímaberendezéseket és napelemes rendszereket, valamint ezek részegységeit értékesít. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során az AT-Info Kft. a vevő (továbbiakban: Vevő) részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

Az AT-Info Kft. (továbbiakban: Kereskedő) adatai:

székhely: 7100 Szekszárd Kossuth u. 5.
telephely: 7100 Szekszárd Kossuth u. 30.
nyilvántartó bíróság: Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága
cégjegyzékszám: 17-09-008324
adószám: 23055544-2-17
bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 71900065-10052149-00000000
adatkezelési nyilvántartási azonosító: folyamatban

A tárhelyszolgáltató adatai: Tárhely.eu Kft

székhely: 1144 Budapest Ormánság u. 4.
e-mail: gdpr@tarhely.eu
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám:  01-09-909968
adószám:  14571332-2-42

 1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Kereskedő az at-info.hu webcímen webáruházat (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Kereskedelmi és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁKVF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar. A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal történő regisztrációt a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A Webáruház használatával a Vevő és a Kereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés keretében a Kereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja.

Az ÁKVF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül. Ha a Vevő nem Fogyasztó, akkor gazdasági társaságnak minősül. A vevő státusza a regisztrációkor kerül rögzítésre és valamennyi vásárlásra vonatkozik.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén a Vevő nem minősül Fogyasztónak.

A Webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára!

A Kereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. A Kereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.

A Kereskedő nem felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás illetve megsemmisülés, ideértve ezekből eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Kereskedő fenntartja jogot a jelen ÁKVF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁKVF módosításának elfogadását jelenti.

 

 1. A megrendelés menete, teljesítés

A Kereskedő megrendelést írásban vagy a Webáruházon keresztül fogad el. Webáruházon keresztül kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A megrendeléshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

Fogyasztó esetén a távollévők között kötött fogyasztói szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre a Kereskedő és a számlázási adatoknál szereplő Vevő között. Ez a szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

A weblapon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, egyéb szolgáltatást (szállítást, beépítést, üzembe helyezést) nem tartalmaznak. A kiválasztott termék melletti kosárba gombra kattintva lehet rögzíteni a megrendelést. A kosár tartalma linkre kattintva megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát. Megrendelés előtt itt van lehetőség megadni a szállítási címet, egyéb elérhetőséget. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés véglegesítése van hátra, a megrendelés gombra kattintva kell jóváhagyni a műveletet.

A termék megrendelésének időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rendelésről automatikus email visszaigazolást küldünk a regisztráláskor megadott email címre, amely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot és határidőt, a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A szállítás időpontjára vonatkozóan Kereskedő rövid időn belül email-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt. A várható általános szállítási idő: 10 (tíz) munkanap, előbbi szállítás lehetséges.

Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, a benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Kereskedő fenntartja a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Kereskedő ügyfélszolgálatán keresztül módosítható vagy lemondható.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg.

 

Fizetési opciók:

– a kiszállítást megelőzően, banki előutalással a 71900065-10052149-00000000 bankszámlára, számla, illetve pro-forma számla alapján. Az átutalás határideje a számla kiállításától számított 5 (öt) nap

– a kiszállítást megelőzően, személyesen készpénzben vagy bankkártyával Kereskedő üzletében

– kiszállításkor, utánvéttel, az áru átvételekor készpénzben, a szállítónak

– kiszállítás után, banki átutalással a 71900065-10052149-00000000 bankszámlára. Az átutalás határideje a számla kiállításától számított 8 (nyolc) nap

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Kereskedőt illeti.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő, az esedékesség napjáig teheti meg. Átutalásos esetben a késedelmi kamat felszámítása nélkül a jogvesztés terhe mellett. Ilyenkor az esedékesség napja után emelt kifogás nem mentesíti a vevőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevő késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Kereskedő akadályközléssel él, amely a Kereskedő minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

 

Szállítási feltételek:

– 200.000.-Ft-ig történő rendelés esetén a szállítási költség bruttó 2.500.-Ft

– 200.000.-Ft felett történő rendelés esetén a szállítás ingyenes az ország egész területén

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik. Kereskedő e-mailben visszaigazoló levelet küld Fogyasztónak, melyben szerepel a termék(ek), és pontos ára, a szállítás díja, valamint annak várható időpontja.

A szállítást a DPD Hungária Kft. (későbbiekben Futárszolgálat) végzi. Kereskedő és a Futárszolgálat között fennálló szerződés értelmében a Futárszolgálat e-mailben jelzi a Fogyasztónak a szállítás pontos napját és 4 órás időintervallumát, illetve levelében lehetőséget kínál annak módosítására az általa meghatározott módon. A Futárszolgálat online csomagkövetést biztosít a címzettnek. A szállítással kapcsolatos további információk a www.dpd.com/hu weblapon olvashatók.

Fogyasztónak az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását haladéktalanul jeleznie kell a Futárszolgálat munkatársának jegyzőkönyv felvételével. Ezután haladéktalanul tájékoztatnia szükséges a Kereskedőt is. Az áru átvétele után az esetleges esztétikai hibákért és tartozékhiányért Kereskedő felelősséget nem vállal.

Amennyiben a vevő a Futárszolgálat által közölt vagy Fogyasztó által módosított időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége Fogyasztót terheli, abban az esetben is, ha az első kiszállítás a szállítási érték alapján díjmentes.

 

 1. Szerződés aláírására jogosult személyek, pénzügyekben illetékes személyek, egyéb ügyintézők

Kereskedő részéről szerződések aláírására az ügyvezető jogosult.

Pénzügyekkel kapcsolatban Péri-Nagy Krisztina ügyintézőt, email cím: at-info@at-info.hu, telefonszám: (74)411944 telefonszámon lehet keresni.

Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy jogosult.

Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják.

Adatvédelem

Adatvédelmi felelős: Péri-Nagy Krisztina

Az AT-Info Kft. kötelezi magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az AT-Info Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisában rögzítésre került adatokat az AT-Info Kft. saját belső felhasználásra, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az AT-Info Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek Fogyasztóknak

Fogyasztókkal kötött fogyasztói szerződéssel kapcsolatban a Fogyasztó az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

A panaszügyintézés helye az AT-Info Kft. 7100 Szekszárd Kossuth u. 5. szám alatti székhelye.

A panasz bejelentésének módjai

– szóbeli panasz:

– személyesen a székhelyen nyitvatartási időben: hétfő – péntek: 8.30 – 13.00 és 13.30 – 17.30

– telefonon a +3674411944 telefonszámon hétfőtől péntekig 8.30 – 13.30 és 13.30 – 17.30 óra között

– írásbeli panasz

– személyesen vagy meghatalmazott által 7100 Szekszárd Kossuth u. 5. szám alatti székhelyen átadott irat útján

– postai úton: 7100 Szekszárd Kossuth u. 5.

– elektronikus levélben: at-info@at-info.hu.

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A szóbeli – ideértve a személyesen, telefonon tett – panaszt Kereskedő azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. A telefonon közölt szóbeli panaszt egy egyedi azonosítószámmal látja, ami a panasz visszakereshetőségét segíti, melyről a panaszjegyzőkönyv rögzítése során az ügyintéző ad felvilágosítást. Amennyiben Fogyasztó a szóbeli (személyes, telefonos) panasz kezelésével nem ért egyet, illetve amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és Fogyasztónak az azzal kapcsolatos álláspontjáról az ügyintéző jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát, a panaszra adott válasszal együtt megküldi Fogyasztó részére. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ Kereskedő a közlést követő 30 (harminc) napon belül küldi meg.

A jegyzőkönyv tartalmi elemei: ügyfél neve; ügyfél lakcíme, levelezési címe; előterjesztés helye, ideje, módja; panasz részletes leírása, valamennyi kifogás elkülönítetten történő rögzítése; szerződés azonosító száma; bemutatott iratok és egyéb dokumentumok jegyzéke; a panaszt felvevő személy és az ügyfél aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasszal érintett szolgáltató neve, címe.

Kereskedő az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 (harminc) napon belül küldi meg a Fogyasztó részére.

A panaszkezelés során Kereskedő különösen a következő adatokat kérheti Fogyasztótól: név, szerződés azonosító szám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A Kereskedő a panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Békéltető testület

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, a fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. Az eljárásra főszabály szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Kereskedőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Tolna Megyei Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
telefonszám: +3674411661
e-mail cím: kamara@tmkik.hu

A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület. Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a Békéltető Testület nevében eljáró tanács döntését kötelezésként ne fogadja el. A döntés kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor a Kereskedő nyilatkozatban a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés).

Kereskedő személyes megjelenési kötelezettsége a székhelye szerinti Békéltető Testület előtt van:

Tolna Megyei Békéltető Testület
cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
telefon: +3674411661
e-mail: kamara@tmkik.hu

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél panaszának benyújtását követően, jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A Kereskedő székhelye szerinti bíróság:

Szekszárdi Városi Bíróság
cím: 7100 Szekszárd, Augusz i. u. 1-3.
postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 246.
telefon: +3674419-511
e-mail: birosag@szekszard.birosag.hu

Járási Kormányhivatal

A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási Kormányhivatal. Az egyes Kormányhivatalok pontos adatai az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://jarasinfo.gov.hu

Gazdasági Versenyhivatal

Csak általános fogyasztóvédelmi probléma esetén.

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

 

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén

Európai Bizottság online vitarendezési platformja az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/odr

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, kizárólag online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Ha Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is.

Az online vitarendezési platform honlapja:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A platformon regisztrációt követően a Kereskedő e-mail címének (at-info@at-info.hu) megadása mellett küldhető be panasz. A felhasználói útmutató a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new linken érhető el.

 

A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről Kereskedő nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
 • a panasz benyújtásának időpontját
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését
 • a panasz megválaszolásának időpontját

A panaszt és az arra adott választ 3 (három) évig őrizzük meg.

 

 1. Szavatosság, jótállás

Az ÁKVF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön garanciajegye, akkor az azon feltüntetett, az adott importőr által biztosított garanciális feltételek az érvényesek.

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Kereskedővel vagy a szakszervizzel közölni, fogyasztói szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti,
– hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság alapján a Kereskedővel szemben
– ha van kötelező jótállás a termékre, akkor a Kereskedővel vagy közvetlenül a szakszervizzel szemben.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Vevő eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Kereskedővel szemben vagy jótállási igényét érvényesíti. A jótállási igény Kereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize.

Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

A Kereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási jeggyel (ha volt) és a hibaleírással együtt a Kereskedő székhelyére kell visszaszállítani.

Kellékszavatosság:

Kellékszavatossági igény a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthető. A kellékszavatossági igény lehet kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többlet költséggel járna.

Ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelhető az ellenszolgáltatás arányos leszállítása vagy a hiba a Kereskedő költségére ki is javíttatható, végső esetben a szerződéstől a Vevő elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított egy, fogyasztói szerződés esetén két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a terméket a Vevő nem tudta használni.

A kellékszavatossági igény érvényesítéshez a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított első hat hónapon belül, amikor a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele.

A termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Termékszavatosság:

A termékszavatosság tekintetében a Fogyasztóval kötött szerződés esetében a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibát a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A Fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. Ezen kívül más igény nem követelhető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Kereskedővel szemben érvényesíthető.

Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás:

A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Webáruházban, ha a terméknél megtalálható a jótállási idő, akkor az együttesen tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a gyártó által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő, azokra a termékekre nincs jótállás. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

Jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Kereskedő székhelye szerinti, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége a Panaszkezelési Tájékoztatóban található.

Kötelező jótállás

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint a kötelezett köteles helytállni a hibás teljesítésért. A kötelező jótállás időtartama a termék Fogyasztónak történő átadásától számított egy év. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Kereskedőtől vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére ki is kijavíttathatja, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Kereskedő vagy a szakszerviz gondoskodik. A kötelező jótállás alatt a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén, a Kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Szerződésben vállalt jótállás:

Ha a gyártó önként (szerződésben) vállal jótállást a termékre, akkor a gyártó a saját honlapján megtalálható feltételek, a külön jótállási jegyen szereplő feltételek, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai és az alábbi feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Ha ezen feltételeket a Vevő nem fogadja el, akkor nincs szerződésben vállalt jótállás.

Ha a termék hibás, akkor a Vevő kijavítást vagy kicserélést kérhet, a szerződésben vállalt jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető. A jótállási igényt kizárólag a megrendelésben rögzített Vevő érvényesítheti.

A gyártó minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. A gyártó nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

A szerződésben vállalt jótálláson belül a csere vagy kijavítás esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény:

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba
– helytelen telepítésnek,
– rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
– nem jóváhagyott átalakításnak,
– idegen beavatkozásnak
– szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
– helytelen tárolásnak,
– elmaradt tisztításnak, karbantartásnak
– iparszerű igénybevételnek,
– elemi kárnak vagy vis majornak,
– külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak,
– vírusfertőzésnek,
tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény
– a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén
– a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
– az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye
– illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

Visszavét:

Bontatlan csomagolású és sértetlen állapotú termék visszavétele Kereskedő egyedi elbírálása alapján történhet. Visszavét iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék esetén jelezhető. A szoftver licencek és az egyedi rendelésre beszerzett termékek esetén azonban sajnos a kérést a Kereskedő el fogja utasítani. Amennyiben a fenti feltételnek a termék megfelel, akkor a következők szerint történik a visszavételi ár meghatározása:

– 1 héten belüli terméket maximum 10%-kal csökkentett értéken vesz vissza a Kereskedő;
– 1 hét után, de legfeljebb 2 héten belüli termék esetén 10-15%-kal csökkentve;
– 2 hetet meghaladó, de legfeljebb 4 hetes terméket 15-30% értékcsökkenési díj fejében tudja Kereskedő visszavenni.

Azonban minden igényt egyedi esetként kezelünk, így a fentiektől ajánlatunk kiadásakor eltérhetünk a piaci helyzet függvényében. Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot az AT-Info Kft. nem biztosít.

 1. Elállás joga

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Fogyasztó elállási jogával a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is élhet. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia személyesen, emailen vagy postai úton.

Elállási jog nyilatkozat-minta:

AT-Info Kft.
7100 Szekszárd Kossuth u. 5.

Elállási nyilatkozat

„Alulírott (név, cím) kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a (rendelésszám) megrendelésből a (terméknév) termékkel kapcsolatban.”

Dátum, aláírás

 

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha az átvételt követő 14 napon belül a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, valamint a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a közléstől számított 14 napon belül igazolható módon visszaküldte. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Kereskedő vállalta e költség viselését.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését Kereskedő követelheti Fogyasztótól.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén amennyiben Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:

– a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,

– a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő

– természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

– jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

– az átvételt követően megsérült,

– illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. Amennyiben a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Kereskedő nem köteles megtéríteni. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különleges szabályokról, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról szóló tájékoztatás

 

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében:

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (pl. interneten keresztül történő vásárlás).

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélkül elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet:

(a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

(b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhat.

3. A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

4. A fogyasztó elállási jogát:

a) a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5. Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt elküldi.

6. Az AT-Info Kft. kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől az AT-Info Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az AT-Info Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az AT-Info Kft. mindaddig visszatarthatja a fenti bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az AT-Info Kft.-t nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7. A fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az AT-Info Kft.-nek vagy az AT-Info Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az AT-Info Kft. vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az AT-Info Kft. vállalta e költség viselését. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az AT-Info Kft. saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

8. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

9. A Kormányrendelet 29. §-a kivételeket határoz meg a fent bemutatott elállási, illetve felmondási jogok alól, példaként említve az alábbiakat:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20.§ szerint elállási, illetve felmondási jogát

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Kormányrendelet a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor linken érhető el.

10. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.